---

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ನಿರರ್ಗಳತೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ವರ್ಧನೆ, ಅಸಮಾನತೆ ನಿವಾರಣೆ

ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದು. ಆದರೂ, ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಲಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಯುವಜನತೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳತೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಹಜ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯ (ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ)ಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಎಂಬಂತೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ರೂಪುರೇಷೆಯ ಮೂಲಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಲಿಕೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಇದೆ. ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದು. ಆದರೂ, ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಲಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಯುವಜನತೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡುಬಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿರಲಾರದು. ಸಮಕಾಲೀನ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಲೇಖಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಆದಾಯಗಳ ಮೂಲ ಎನ್‌ಸಿಎಇಆರ್ ನಡೆಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ-ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.4.8 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವರಾದರೆ ಶೇ.20 ಮಂದಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯ ಹಿಂದೂಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳತೆಯ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.43 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗಗಳೆಂದರೆ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ವರ್ಧನೆ

ಮೊದಲ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಅತೀಹೆಚ್ಚು ತಲಾವಾರು ಆದಾಯ 62,306 ರೂ. (2011-12ರಂತೆ) ವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿರುವವರು ಪಡೆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜ್ಞಾನ ಇರುವವರು 31,763 ರೂ. ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವವರು ಕೇವಲ 19,214 ರೂ. ತಲಾವಾರು ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವವರ ಆದಾಯ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದರೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ಏರಿಕೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ತಿಳಿದವರ ಆದಾಯ ಶೇ.69 ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಅಂಶವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಸಮಾನತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯ ಹಿಂದೂಗಳ ಆದಾಯ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಆದಾಯ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶವಾಗದೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಹಿಂದೂಗಳು ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.36 ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಹಿಂದೂಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.25 ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.74 ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಹಿಂದುಗಳೇ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಯಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲೂ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪದಿಂದ ನಿರರ್ಗಳತೆಯತ್ತ ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಡತನದಿಂದಲೂ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯುವಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಲಾಭವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯ:

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. 2018ರ ‘ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್’ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು, ‘‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ರೋಗವಾಗಿದೆ’’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ‘‘ಹಿಂದಿ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಏಕತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ’’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಮಾದರಿಯು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸರಕಾರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ರಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ತಲೆಯೆತ್ತುವಂತಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಯುವಜನಾಂಗ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2016-17ರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 204 ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 64 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು, 4 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು, 9 ಪಿಯುಸಿ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು 5 ಮುಸ್ಲಿಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಂಗಾಳ ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಆಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನೆಯನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಿದೆ.

 

‘ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ’ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ತವೇ ? ಇದರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿರಬೇಕೇ? 

ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

The views expressed in comments published on www.varthabharati.in are those of the comment writers alone. They do not represent the views or opinions of varthabharati.in or its staff, nor do they represent the views or opinions of  Vartha Bharati Group, or any entity of, or affiliated with, Vartha Bharati Group. varthabharati.in reserves the right to take any or all comments down at any time.
 

Refrain from posting comments that are obscene, defamatory or inflammatory, and do not indulge in personal attacks, name calling or inciting hatred against any community. It is obligatory on www.varthabharati.in to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. 

Help us delete comments that do not follow these guidelines by informing us (vbwebdesk@gmail.com). Let's work together to keep the conversation civil. 

www.varthabharati.in ನ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ. ಅವು  www.varthabharati.in ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ, ಅಥವಾ 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾರದ್ದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು  ' ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಕಾದಿರಿಸಿದೆ. 

ಅಶ್ಲೀಲ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ , ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದವರ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ  ನೀಡುವುದು 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಗೆ ಕಡ್ದಾ ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ (vbwebdesk@gmail.com) ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ನೇರವಾಗಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.

Back to Top