ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರಿದ ಗುರು | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

---

ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಕತೆ

ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರಿದ ಗುರು

ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ದಯಾಮಯಿಗಳಾದ ಗುರುಗಳು ಒಬ್ಬರು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾನನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ವೇದಾದಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಯಾರೇ ಬಂದರು ಅವರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ಅಪಾರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಈ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಗಾದರು ಮಾಡಿ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಾನನದಿಂದ ಅಟ್ಟುವ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಹೂಡಲು ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ‘‘ಗುರುಗಳೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ವೇದಾದಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಸದವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು’’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ದಿನ ಈ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಟ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಒಂದು ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಹೂಡಿದರು. ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಳವನ್ನು ಕೈಯ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪಾಠದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಮುಂದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ‘ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹುಳ ಸತ್ತುಹೋಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬದುಕಿದೆಯೋ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ’ ಎಂದು. ಅವರು ನಮಗೆ ಆ ಹುಳ ಬದುಕಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಹಿಸುಕಿ ಸಾಯಿಸುವ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಸತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಮುಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಬದುಕಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಗೆದ್ದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತಂತ್ರ ಹೂಡಿ ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಇವರು ಗುರುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೋಲುವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದ ಮುಂದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದರು ಆಗ ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಗುರುಗಳ (ನಸು ನಗುತ್ತಾ) ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು ‘‘ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹುಳದ ಜೀವ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ’’ ಎಂದರು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುಗಳ ಉತ್ತರದ ಮರ್ಮ ತಿಳಿದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿದರು.

ಆದರೂ ಈ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಟ ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗಿ ಕೋಪ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ದುಷ್ಟ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಮತ್ತೊಂದು ಕುತಂತ್ರ ಹೂಡಿದರು. ಗುರುಗಳು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ದುರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಲ ಗುರುಗಳು ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಟ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದ ವಿಷವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದರು. ಆ ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧನವಂತರಿ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಉಪಚಾರದಿಂದ ಗುರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಮರಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳೇ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಕಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಗುರುಗಳು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದರು ‘‘ಇವರನ್ನು ಏಕೆ ಬಂಧಿಸಿದಿರಿ ದಯಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಬಂಧ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ’ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ‘‘ಏಕೆ ಗುರುಗಳೇ ಇಂತಹ ನೀಚ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಏಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ’’. ಆಗ ಗುರುಗಳು ‘‘ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಥಾತ್ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರಲು’’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರು ಮತ್ತು ಆ ದುಷ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ನಡತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ಅನುವಾದರು.

 

‘ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ’ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ತವೇ ? ಇದರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿರಬೇಕೇ? 

ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

The views expressed in comments published on www.varthabharati.in are those of the comment writers alone. They do not represent the views or opinions of varthabharati.in or its staff, nor do they represent the views or opinions of  Vartha Bharati Group, or any entity of, or affiliated with, Vartha Bharati Group. varthabharati.in reserves the right to take any or all comments down at any time.
 

Refrain from posting comments that are obscene, defamatory or inflammatory, and do not indulge in personal attacks, name calling or inciting hatred against any community. It is obligatory on www.varthabharati.in to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. 

Help us delete comments that do not follow these guidelines by informing us (vbwebdesk@gmail.com). Let's work together to keep the conversation civil. 

www.varthabharati.in ನ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ. ಅವು  www.varthabharati.in ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ, ಅಥವಾ 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾರದ್ದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು  ' ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಕಾದಿರಿಸಿದೆ. 

ಅಶ್ಲೀಲ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ , ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದವರ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ  ನೀಡುವುದು 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಗೆ ಕಡ್ದಾ ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ (vbwebdesk@gmail.com) ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ನೇರವಾಗಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.

Back to Top