---

ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ 35 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು !

ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ದಾಳಿ ಕೇವಲ ಉರಿಯ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೂಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಚೀರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕುಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.ಈ ಸಲಹೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಭಯಕ್ರಾಂತನಾಗಿರುವ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.

ಈ ಸಲಹೆಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲುತಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಿಯರು ಅಧೀರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬದಲು ಪ್ರ ಮ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ 35 ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ಬಗೆಗಿನ ಬೊಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರವಿಳಾಸ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಅವರು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

1.ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ಪ್ರ ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಜನರಲ್ ಜತೆಯಾಗಿಚಾನಲ್ಲಿನ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು.

2. ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಜನರಲ್ ಕೂಡ ಇರಲಿ.

3.ನಿವೃತ್ತರಾದ ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

4.ಪ್ರ ಮ ಈಗಿನ ಜನರಲ್ ಗಳೊಂದಿಗೆಪ್ಯಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ.

5. ಈಗಿನ ಜನರಲ್ ಗಳಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

6. ಚಾನೆಲ್ಲಿನ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಬೇಕು.

7.ಚಾನೆಲ್ಲಿನ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಕು.

8. ನ್ಯೂಸ್ ರೂಂ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗಾಡಿ ಯುದ್ಧದ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

9. ಎಲ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ಲುಗಳೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿವೆಯೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು.

10. ಚಾನೆಲ್ಲುಗಳ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿಯುದ್ಧ ಕೊಠಡಿ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು.

11.ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಗಳನ್ನೂಪ್ರ ಮ ಓದಬೇಕು.

12. ಪ್ರ ಮ ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನಾಡಬಾರದು, ಸರಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಡಬೇಕು.

13. ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭ ಸರಕಾರದ ಬದಲು ಆ್ಯಂಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು.

14. ಸರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬಾರದು.

16. ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವತ್ತೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೈಕೊಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರ ಮ ಪಿಯೂಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು.

17. ಪ್ರ ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವರುಏಳು ಸಂಖ್ಯೆಯಚಾನೆಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು -ಆ ವಾರದ ಆ ಗಂಟೆಯ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್ ಅದಾಗುತ್ತದೆ.

18. ಪ್ರ ಮ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಲಿನ ಶೋಗೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ. ಝೀರೋ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಯ ಚಾನೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

19. ಝೀರೋ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಯ ಚಾನೆಲ್ಲಿನ ಆ್ಯಂಕರ್ ಜತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜನ ಯುದ್ಧವಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

20. ತಮ್ಮವಕ್ತಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರ ಮ ಝೀರೋ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಚಾನಲ್ ಪಕ್ಕ ಸುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

21.ನಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ನಂಬರ್ 3 ಚಾನಲ್ ತನಕ ಯುದ್ಧದವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿ.

22.ಮೂರರಿಂದ ಆರನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾನಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೆಂದಲ್ಲ.

23. ಪ್ರ ಮ ಅವರೊಂದಿಗೆಈ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ಪ್ರೊಮೋ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುವುದು.

24. ಚಾನಲ್ಲಿನ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಮ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

25. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಕವರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್

26. ಪ್ರ ಮ ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು.

27. ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಲಾಗುವುದು.

28. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಇರಬಹುದು,ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಜನರಲ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರ ಮ ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

29.ಇದರ ನಂತರ ಪ್ರ ಮ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿ ಒತ್ತ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

30. ಯುದ್ಧ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಷೇಧ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಷೇಧ.

31. ಪ್ರ ಮ ಯಾವುದೇ ಗುಂಡಿ ಒತ್ತಿದರೂ, ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಗುಂಡಿಯನ್ನೇ ಒತ್ತಿದರೆಂದು ಆಂಕರ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನೂ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗುಂಡಿಯೊಂದಿಗೆಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.

32. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ಜನ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ 50 ಕೋಟಿ ಜನ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆಂದು ನಂತರ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರುದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

33. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗೂ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.

34. ಆದರೆ ಸಾಯುವ 50 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪರಿವಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

35. ಆದರೆ ಯಾರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆ್ಯಂಕರ್ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣ ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವವರ ಸರತಿ ಸಾಲು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ನನ್ನ ಕನಸು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನನಗೆ ನೋಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಹಾಗೂ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದೆವು ಎಂದು ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕವೇ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದರಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ50 ಕೋಟಿ ಜನ ಸಾಯುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ ತಜ್ಞರನ್ನುಪ್ರಧಾನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನಾನು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನನ್ನ ಈ ಲೇಖನ ಓದಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂಅದರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಮಂಗನಂತಾದರೆ ಆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆಯಾವುದೇ ಶೃಂಗಾರವೂಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರೊಪಗಾಂಡ-ಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಸರಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸರಕಾರಕ್ಕೂ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ದು:ಖದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಸರಕಾರವು ಪರಾವಲಂಬಿ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನಾಯಕನ ಚಮಚಾಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಇಂತಹ ಧೋರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಜನತೆ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂರಾಜಕೀಯದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.

ನನ್ನ ಈ ಮೇಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯಾತೀತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಓದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಸತ್ಯಾನಾಶ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನದಿಯ ಜಲವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ- ಏಕೆಂದರೆಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿವಿಶ್ವಸನೀಯತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ವಿಶ್ವಸನೀಯತೆ ಬಾಕಿಯಿದ್ದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಚಾನೆಲ್ಲುಗಳ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವುದಾದರೂ ವೈದ್ಯರು ದೃಢೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ಖತನವೂ ಒಂದು ರೋಗ.ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಾನಲ್ಲುಗಳ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಂಕರ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯುವುದು.

 

‘ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ’ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ತವೇ ? ಇದರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿರಬೇಕೇ? 

ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

The views expressed in comments published on www.varthabharati.in are those of the comment writers alone. They do not represent the views or opinions of varthabharati.in or its staff, nor do they represent the views or opinions of  Vartha Bharati Group, or any entity of, or affiliated with, Vartha Bharati Group. varthabharati.in reserves the right to take any or all comments down at any time.
 

Refrain from posting comments that are obscene, defamatory or inflammatory, and do not indulge in personal attacks, name calling or inciting hatred against any community. It is obligatory on www.varthabharati.in to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. 

Help us delete comments that do not follow these guidelines by informing us (vbwebdesk@gmail.com). Let's work together to keep the conversation civil. 

www.varthabharati.in ನ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ. ಅವು  www.varthabharati.in ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ, ಅಥವಾ 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾರದ್ದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು  ' ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಕಾದಿರಿಸಿದೆ. 

ಅಶ್ಲೀಲ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ , ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದವರ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ  ನೀಡುವುದು 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಗೆ ಕಡ್ದಾ ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ (vbwebdesk@gmail.com) ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ನೇರವಾಗಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.

Back to Top