ಏಷ್ಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ 2017

6th July, 2017
ದ ಏಶಿಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ 2017 ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 400 ಮೀ. ಒಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಥ್ಲೀಟ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಶಿಯೋರನ್ ಚಿನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 5ರಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ...
6th July, 2017
ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದ ಏಶಿಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ 2017ರಲ್ಲಿ “ಸೂಪರ್ ಮಾಮ್” ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 5ರಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 9ರವರೆಗೆ...
6th July, 2017
ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ "ದ ಏಶಿಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ 2017"ರಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿ ಚಾಂದ್ ಪದಕ ಗಳಿಸುವ ಭರವಸೆಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 5ರಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 9ರವರೆಗೆ...
6th July, 2017
ದ ಏಶಿಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ 2017 ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 5ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 9ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 95 ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಗಳು ಪದಕ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ....
Back to Top