ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಕ್ರಮ ಸರಿಯೇ ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಕ್ರಮ ಸರಿಯೇ ?

ಸರಿ
18% (265 votes)
ತಪ್ಪು
82% (1243 votes)
Total votes: 1508
Back to Top