ರೋಹಿತ್ ವೆಮುಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ; ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕೆ ?

ಬೇಕು
70% (189 votes)
ಬೇಡ
30% (80 votes)
Total votes: 269
Back to Top