ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾಂಝಾನಿಯಾ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದದ್ದು ಜನಾಂಗೀಯ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲವೇ ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾಂಝಾನಿಯಾ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದದ್ದು ಜನಾಂಗೀಯ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲವೇ ?

Back to Top