ಜಿ.ಪಂ, ತಾ.ಪಂ ಚುನಾವಣೆ: ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಭ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯೇ ?

ಸರಿ
34% (307 votes)
ತಪ್ಪು
66% (583 votes)
Total votes: 890
Back to Top