' ಆಪ್ ' ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಷ : ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆಡಳಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಾದರಿಯೇ ?

ಹೌದು
54% (230 votes)
ಅಲ್ಲ
46% (199 votes)
Total votes: 429
Back to Top