ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುವ ನೈತಿಕತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಯೇ ?

ಇದೆ
25% (221 votes)
ಇಲ್ಲ
75% (672 votes)
Total votes: 893
Back to Top