ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರ ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನಲುಗಿ, ನಡುಗಿ ಹೋಯಿತು | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರ ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನಲುಗಿ, ನಡುಗಿ ಹೋಯಿತು

ಹೌದು
75% (3 votes)
ಇಲ್ಲ
25% (1 vote)
Total votes: 4
Back to Top