ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಜನಪರವಾಗಿದೆಯೇ ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಜನಪರವಾಗಿದೆಯೇ ?

ಇದೆ
27% (186 votes)
ಇಲ್ಲ
73% (513 votes)
Total votes: 699
Back to Top