ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣ, ಭಡ್ತಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನಕಲಿ ಎನ್ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಿಎಂ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯವೇ?

Back to Top