ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ‘ಮಹಾಘಟಬಂಧನ’ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೇ?

ಹೌದು
61% (192 votes)
ಇಲ್ಲ
39% (123 votes)
Total votes: 315
Back to Top