ಭಾರೀ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಕೇರಳಕ್ಕೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಕ್ರಮ ಸಮರ್ಥನೀಯವೇ?

ಹೌದು
20% (17 votes)
ಅಲ್ಲ
80% (69 votes)
Total votes: 86
Back to Top