ನೋಟು ರದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡ ಶೇ.99.30ರಷ್ಟು ನೋಟುಗಳು ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಟು ರದ್ದತಿ ಮೂಲಕ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಮಟ್ಟಹಾಕುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆಯೇ?

ಹೌದು
78% (132 votes)
ಇಲ್ಲ
22% (37 votes)
Total votes: 169
Back to Top