ನಗದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ, ಖೋಟಾ ನೋಟು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಪ್ಪು ಹಣ ಹಾಗು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರಕಾರ ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಘೋಷಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 8 ಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಯಶಸ್ವಿಯೇ ? ವೈಫಲ್ಯವೇ ?

ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಧಾರ
32% (188 votes)
ವೈಫಲ್ಯ
68% (395 votes)
Total votes: 583
Back to Top