ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆಯೇ ?

ತಂದಿದೆ
35% (813 votes)
ಇಲ್ಲ
65% (1529 votes)
Total votes: 2342
Back to Top