ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆಯೇ ?

ತಂದಿದೆ
32% (247 votes)
ಇಲ್ಲ
68% (516 votes)
Total votes: 763
Back to Top