ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆಹೊತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಕ್ಷಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕೇ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆಹೊತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಕ್ಷಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕೇ?

ನೀಡಬೇಕು
50% (150 votes)
ಬೇಡ
50% (150 votes)
Total votes: 300
Back to Top