ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಸರಕಾರದ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ?

ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್
27% (97 votes)
ಕೆಟ್ಟ ಬಜೆಟ್
73% (267 votes)
Total votes: 364
Back to Top