ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂ. ದಂಡ ಹಾಕುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯೇ ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂ. ದಂಡ ಹಾಕುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯೇ ?

ಸರಿ
29% (47 votes)
ತಪ್ಪು
71% (117 votes)
Total votes: 164
Back to Top