ನಾಗರಿಕತ್ವ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ನಾಗರಿಕತ್ವ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ?

ಹೌದು
53% (547 votes)
ಇಲ್ಲ
47% (491 votes)
Total votes: 1038
Back to Top