ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸಿಬಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರವಿದೆಯೇ ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸಿಬಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರವಿದೆಯೇ ?

Back to Top