ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವೆಡೆ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿವೆಯೇ ?

Back to Top