ಒಬ್ಬರು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆರಳಿಗೆ ಶಾಯಿ ಹಚ್ಚುವ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆಯೇ ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಒಬ್ಬರು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆರಳಿಗೆ ಶಾಯಿ ಹಚ್ಚುವ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆಯೇ ?

Back to Top