ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕರೆಕೊಟ್ಟಿರುವ ನವೆಂಬರ್ 28ರ ' ಆಕ್ರೋಶ ದಿವಸ್' ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದೆಯೇ ?

Back to Top