ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ದೃಶ್ಯಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ?

Back to Top