ಕಾಳಧನಿಕಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಹಳೆನೋಟುಗಳ ಜಮೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ 5000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯೇ ?

Back to Top