ನೋಟು ರದ್ದತಿ ನಂತರದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮೋದಿಯವರು ಕೆಳಿದ್ದ 50 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುದಾರಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವಿರಾ ?

Back to Top