ಯೋಧ ತೇಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಯಾದವ್ ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೇನೆ ಆತನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದೆಯೇ ?

Back to Top