ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಪದವೊಂದನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕಡತದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನದ ಘನತೆಯನ್ನು ಕುಂದಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಪದವೊಂದನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕಡತದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನದ ಘನತೆಯನ್ನು ಕುಂದಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?

Back to Top