ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯೇರಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಸೆ.10ರ ‘ಭಾರತ್ ಬಂದ್’ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆಯೇ?

ಇದೆ
77% (95 votes)
ಇಲ್ಲ
23% (28 votes)
Total votes: 123
Back to Top