ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ' ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ' ಬಂದಿವೆಯೇ ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ' ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ' ಬಂದಿವೆಯೇ ?

Back to Top