ವಿಡಂಬನೆ

05th Nov, 2016
ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೈದಿಗಳ ನಕಲಿ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ನಂತರ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೌನ್ ಬಾನೆಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿ ಸ್ಟೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ!   ಕೈದಿಯು ಪತಂಜಲಿ ಟೂತ್ ಬ್ರಶ್...
Back to Top