ವಿಡಂಬನೆ

20th January, 2019
ಮೈಸೂರಿನ ‘ಶ್ರೀರಾಮಪುರ’ ಸ್ಟಾಪಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ.
6th November, 2016
ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೈದಿಗಳ ನಕಲಿ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ನಂತರ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೌನ್ ಬಾನೆಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿ...
Back to Top