ಭೀಮ ಚಿಂತನೆ

27th Sep, 2018
ಭಾಗ -2 ಪ್ರಧಾನ ಮಂಡಲವು ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಿತಿ, ಮೊದಲಾದ ಮಹತ್ವದ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದವನಾದ ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದಾಗ, ನನ್ನ...
20th Sep, 2018
ಭಾಗ-1 ನಾನೀಗ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. 1951, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 27 ಗುರುವಾರದಂದು ನನ್ನ ಸಚಿವ ಪದದ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಹೊಣೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಅವರನ್ನು...
26th Apr, 2018
ಭಾಗ-3 ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭೆಗಿರುವಷ್ಟು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತೊಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇದ್ದ ಸುಧಾರಕರಿಗೆ ಅಸ್ಪಶ್ಯತಾ ನಿವಾರಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಇದ್ದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧುತ್ ಎಂದು ಎದುರಾದ ಸಂಕಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು...
12th Apr, 2018
ಭಾಗ-1 ಅಸ್ಪಶ್ಯತೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಣ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಹಾಗೆ ಮಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಮೈಲಿಗೆಯಾದ...
22nd Mar, 2018
ಭಾಗ-2 ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಮೊದಲು ಅವರಲ್ಲಿಯ ಬದ್ಧಿಹೀನ ಜನರು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಜ್ವಾಲಮುಖಿಯಂತೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವು ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ತರಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಾಗಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು...
01st Mar, 2018
ಮುಸಲ್ಮಾನರು ರಮಝಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು. ಇವರಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉಗುಳು ಕೂಡ ನುಂಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಫಕೀರನ ಕಥೆ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫಕೀರನಿಗೆ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸಗಳು ಸಹಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತ್ತಿದ್ದವು. ನೀರಿನ...
15th Feb, 2018
ಭಾಗ - 2 ‘ಹಾಥಿ ಚಲ್‌ತಾ ಹೈ ಕುತ್ತಾ ಭೋಂಕ್ತಾ ಹೈ’ ಅನ್ನುವ ದಿಮಾಕನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡೇ ತಾ. 3.5.1927ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕೇಸರಿ’ಯು ತಮ್ಮ ಸ್ಫುಟವಾದ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಡ್‌ನ ನೀರಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅಸ್ಪಶ್ಯತಾ ನಿವಾರಣೆ ಮಂಡಳಿಯ...
25th Jan, 2018
ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕರು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಹುಸಮಾಜ ಈ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಅಲಿಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಸುಧಾರಕರೂ ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಳೇ ವಿಚಾರಗಳ...
11th Jan, 2018
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಒಂದೇ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳಪಡುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ದು ಎಷ್ಟು...
28th Dec, 2017
ಭಾಗ-2 ‘ಪ್ರಬೋಧ’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ಮಹೋದಯರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲೊಂದು ಗಾದೆಯಿದೆ, ಬಾಯಿಬಡಕರು ಬೇಕು, ಆದರೆ ಬೈಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು ಬೇಡ. ಬೈಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು ಬೇಕು, ಆದರೆ ಶೀಲಶೂನ್ಯತೆ ಬೇಡ. ‘ಪ್ರಬೋಧ’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಬಡಿದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಅವರ ವಿಚಾರ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯದ್ದಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ...
21st Dec, 2017
ಭಾಗ-1 ದಲಿತರೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಹೇಗೆ ಅಮಾನವೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೃದಯವನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂಧೋರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಹಾಯಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದಲಿತರ ಜಾತಿಯಿದೆ. ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮರುದಿನ ಬಳಹಾಯಿ ಜಾತಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣು...
16th Nov, 2017
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ವಿಧವಾವಿವಾಹ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ, ಕೇಶವಪನದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಸ್ಥೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡುವ ಚಳವಳಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಷ್ಟೇಯಲ್ಲ ಬೋಲ್ಶೇವಿಝಮ್ ಹಾಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಝಂನಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ...
09th Nov, 2017
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಭೇದಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಬಡವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ನುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೇದಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೇದಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ...
02nd Nov, 2017
ಕಂದಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಉಮೇದುವಾರರು ಅರ್ಜಿ ಕಳಿಸಬೇಕೆ ನ್ನುವ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಸರಕಾರಿ ಗೆಝೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉಮೇದುವಾರನು ಮುಂಬೈ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಿ.ಎ.ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಯಮ....
Back to Top