ಭೀಮ ಚಿಂತನೆ

23rd March, 2018
ಭಾಗ-2 ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಮೊದಲು ಅವರಲ್ಲಿಯ ಬದ್ಧಿಹೀನ ಜನರು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.
2nd March, 2018
ಮುಸಲ್ಮಾನರು ರಮಝಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು. ಇವರಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉಗುಳು ಕೂಡ ನುಂಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಫಕೀರನ ಕಥೆ...
15th February, 2018
26th January, 2018
ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕರು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಹುಸಮಾಜ ಈ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಅಲಿಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಸುಧಾರಕರೂ ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ...
12th January, 2018
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಒಂದೇ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳಪಡುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು...
17th November, 2017
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ವಿಧವಾವಿವಾಹ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ, ಕೇಶವಪನದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಸ್ಥೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
10th November, 2017
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಭೇದಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಬಡವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ನುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೇದಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇವೆ....
Back to Top