ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿಲೀನದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲೀ ಹುನ್ನಾರಗಳೇನು? | ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ - ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿಲೀನದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲೀ ಹುನ್ನಾರಗಳೇನು? | ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ - ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ

► ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನವು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯೇ?
► ಈ ವಿಲೀನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಗಡಾಯಿಸಲಿದೆಯೇ ?
► ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಈಗ ಬಡ ಗ್ರಾಹಕರು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?
ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ - ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ

Back to Top