ಸೌದಿ: ಊರಿಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಗೆ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರು | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಸೌದಿ: ಊರಿಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಗೆ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರು

ಸೌದಿ: ಊರಿಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಗೆ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರು

► ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ದಮ್ಮಾಂನ ಅಲ್ ಹಸ್ಸ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಭಾಗ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯ

ವೀಡಿಯೊ: ಇಸ್ಹಾಖ್ ಸಿ.ಐ. ಫಜೀರ್

Back to Top