2020 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ವೆಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುತ್ತಾ ? | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

2020 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ವೆಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುತ್ತಾ ?

2020 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ವೆಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುತ್ತಾ ? 

► 2020 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ವೆಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುತ್ತಾ ?

► ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗರು ಹೇಳುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ ?

Back to Top