ಇಂದು ಕೂಡಾ ಮಂಗಳೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಶ್ | ಜನರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ! | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಇಂದು ಕೂಡಾ ಮಂಗಳೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಶ್ | ಜನರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ !

Back to Top