ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪಸುರಿಯುವ ಯೋಜನೆ | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

--

ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪಸುರಿಯುವ ಯೋಜನೆ

ಕಾರ್ಮಿಖೇಲ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಗಿರಾಕಿ ಭಾರತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಲಾಭ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಸಂಭವಿಸುವ (ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್) 1 ಲಕ್ಷ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋತಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಆ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುತ್ತವೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತಾನು ಬದ್ಧವೆಂದು ಭಾರತ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಅವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಖೆೇಲ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ 16. 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸರಕಾರ ನೀಡುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದಾದರೂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉರಿಯುವಾಗ ಹೊರಸೂಸುವ ಹೊಗೆಯುಗುಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ 2019ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 36 ಬಿಲಿಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಶೇ. 40 ಇಂಗಾಲವು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಇಂಗಾಲದ ಡಯಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾನಿಯವರ ಕಾರ್ಮಿಖೇಲ್ ಗಣಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಗಣಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಅದು ವಾರ್ಷಿಕ 60ಮಿಲಿಯ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ 60 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 2.3 ಬಿಲಿಯ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ರಫ್ತುಗಳ ಶೇ. 16 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಕಾರ್ಮಿಖೆೇಲ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಗಿರಾಕಿ ಭಾರತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಲಾಭ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಸಂಭವಿಸುವ (ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್) 1 ಲಕ್ಷ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಸರಕಾರ ನೀಡುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ ಎಂಬುದು ಆತಂಕದ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಖೇಲ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒದಗಲಿರುವ ಅಪಾಯ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯ ದುರ್ಬಲ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹದಿನೇಳು ಅಂತರ್‌ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಪೂರೈಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಆ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಯೋಜನೆಯ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟದ ಮೊತ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ 2.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್.

ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಕಾರ್ಮಿಖೇಲ್ ಗಣಿಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ 79 ಮಿಲಿಯ ಟನ್ ಇಂಗಾಲ ಡಯಾಕ್ಸೈಡ್, ಮಲೇಶ್ಯದ 75 ಮಿಲಿಯ ಟನ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ 76 ಮಿಲಿಯ ಟನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಉಷ್ಣದ ಅಲೆಗಳು, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತ ಕೂಡ.

ಇಂಗಾಲದ ತಾಟಸ್ಥ್ಯ (ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ)ವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು 2050ರೊಳಗಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ (ಜೀರೋಕಾರ್ಬನ್) ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪುನರ್ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ದಾಸ್ತಾನು ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ರಪ್ತು ಮಾಡಲು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆಯೇ ಇರಲು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸಕಾಲ.

ಕೃಪೆ: TheHindu

(ವಿನೋದ್ ಥಾಮಸ್ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ತಿವಾರಿ ಲೀ ಕುವಾನ್ ಯ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.)

 

‘ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ’ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ತವೇ ? ಇದರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿರಬೇಕೇ? 

ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

The views expressed in comments published on www.varthabharati.in are those of the comment writers alone. They do not represent the views or opinions of varthabharati.in or its staff, nor do they represent the views or opinions of  Vartha Bharati Group, or any entity of, or affiliated with, Vartha Bharati Group. varthabharati.in reserves the right to take any or all comments down at any time.
 

Refrain from posting comments that are obscene, defamatory or inflammatory, and do not indulge in personal attacks, name calling or inciting hatred against any community. It is obligatory on www.varthabharati.in to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. 

Help us delete comments that do not follow these guidelines by informing us (vbwebdesk@gmail.com). Let's work together to keep the conversation civil. 

www.varthabharati.in ನ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ. ಅವು  www.varthabharati.in ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ, ಅಥವಾ 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾರದ್ದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು  ' ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಕಾದಿರಿಸಿದೆ. 

ಅಶ್ಲೀಲ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ , ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದವರ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ  ನೀಡುವುದು 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಗೆ ಕಡ್ದಾ ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ (vbwebdesk@gmail.com) ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ನೇರವಾಗಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.

Back to Top