ಸೆ.25ರ ಸಂಜೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿವೆ ಎರಡು ತ್ರಿಕೋನಗಳು

ಉಡುಪಿ, ಸೆ.23: ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಗ್ರಹ-ತಾರೆಗಳಿಗೆ ಬೆರಗಾಗದೇ ಇರುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೆಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳು ಕಾಣುವ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಟೆಗಾರನಂತೆ ಕಾಣುವ ‘ಮಹಾವ್ಯಾಧ’, ಗಾಳಿಪಟದಂತೆ ಕಾಣುವ ’ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲ’ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳ, ಕೆಲವು ತಾರೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ ಬಹುದು. ವೀಣಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದ ಅಭಿಜಿತ್ (ವೇಗಾ), ರಾಜಹಂಸದ ಹಂಸಾಕ್ಷಿ (ಡೇನೆಬ್) ಮತ್ತು ಗರುಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದ ಶ್ರವಣ (ಆರ್ಲ್ಟೇ) ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳ, ಅತೀ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ‘ಬೇಸಿಗೆ ತ್ರಿಕೋನ’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಆಕಾರ, ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ ಹಾದು ಹೋಗುವುದು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯ ನೋಡಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಕಡೆಯ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಪೂರ್ವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಈ ತ್ರಿಕೋನವು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್) ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಣುವ ಈ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆ ತ್ರಿಕೋನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣ ಭೂಮಧ್ಯರೇಖೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ದವರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ, ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರವು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ತ್ರಿಕೋನವೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು.

ಹಾಗಿದ್ದರೆ ತಾರೆಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಈ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ? ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ, ಪೂರ್ವ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ, ಸಿಗುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಶ್ರವಣ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು ಅತೀ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಅಭಿಜಿತ್ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದರ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹಂಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

25ರ ಅಪೂರ್ವ ನೋಟ: ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಜೆ ಆಕಾಶದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ನೋಡಲು ಸೆ.25ರ ಸಂಜೆ ಆಕಾಶದತ್ತ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಮೀಪ ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕೋನಾಂತರವಿದ್ದು, ಅತೀ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆ.25ರಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಚಂದ್ರನು, ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ, ಬೇಸಿಗೆ ತ್ರಿಕೋನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೇ ಸೆ.25ರ ಸಂಜೆ ಆಕಾಶದ ವಿಶೇಷ.

ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 2.99ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಚಲಿಸುವ ಬೆಳಕಿಗೆ, ಗುರುಗ್ರಹದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ 39 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹದಿಂದ ಹೊರಟ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 78 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅವುಗಳ ದೂರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ದಿನ ಇವರ ಜೋಡಿಯು ಪುಟ್ಟ ತ್ರಿಕೋನದಂತೆ ಕಾಣುವುದೇ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಕಾಣುವ ಈ ಜೋಡಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಲು ನವೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಹವ್ಯಾಸಿ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕ ಅತುಲ್ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಕಾಲೇಜಿನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ವೇದಶ್ರೀ ಉಪಾಧ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಕೊನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಗುರು-ಚಂದ್ರ- ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರವು, ತಾರೆಗಳಿಗಿಂತ ತಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

‘ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ’ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ತವೇ ? ಇದರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿರಬೇಕೇ? 

ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

The views expressed in comments published on www.varthabharati.in are those of the comment writers alone. They do not represent the views or opinions of varthabharati.in or its staff, nor do they represent the views or opinions of  Vartha Bharati Group, or any entity of, or affiliated with, Vartha Bharati Group. varthabharati.in reserves the right to take any or all comments down at any time.
 

Refrain from posting comments that are obscene, defamatory or inflammatory, and do not indulge in personal attacks, name calling or inciting hatred against any community. It is obligatory on www.varthabharati.in to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. 

Help us delete comments that do not follow these guidelines by informing us (vbwebdesk@gmail.com). Let's work together to keep the conversation civil. 

www.varthabharati.in ನ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ. ಅವು  www.varthabharati.in ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ, ಅಥವಾ 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾರದ್ದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು  ' ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಕಾದಿರಿಸಿದೆ. 

ಅಶ್ಲೀಲ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ , ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದವರ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ  ನೀಡುವುದು 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಗೆ ಕಡ್ದಾ ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ (vbwebdesk@gmail.com) ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ನೇರವಾಗಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.

Back to Top