ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನಿವಾರ್ಯ | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

--

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ತಾಯ್ನುಡಿ ದಿನ

ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನಿವಾರ್ಯ

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನದ 343ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯರಹಿತ ಮೂಲತತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇಕಿರುವ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ.


ಫೆಬ್ರವರಿ 21, ಅಂತರ್‌ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಯ್ನುಡಿ ದಿನ. ಮೊದಲಿಗೆ, ನವೆಂಬರ್ 1999ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ (ಯುನೆಸ್ಕೊ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ನ್ನು ಅಂತರ್‌ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಯ್ನುಡಿ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 2002ರಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್‌ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಯ್ನುಡಿ ದಿನದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ಮುಂದುವರಿದು, 16 ಮೇ 2007ರಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಜನರು ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿತು. ಅದೇ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂಲಕ, ಬಹುಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧತೆೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್‌ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 2008ನ್ನು ಅಂತರ್‌ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ವರ್ಷವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ, ಅಂತರ್‌ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವಾದ, ಸಹಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತರ್‌ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಯ್ನುಡಿ ದಿನವು ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೊ ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ್ಯಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವು ಕಲಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಹುಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಮುಂದಾಳುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತರ್‌ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಶಮಾನಾಚರಣೆಗೂ (2022-2032) ಸಹ ಇದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯುನೆಸ್ಕೊದ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

 ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದಾಳುತ್ವದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ಮತ್ತು 9ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಭಾಷಾ ಭಾರತ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಈ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ, ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಛರಿಸಿದೆ. ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸದೆ ದೇಶವೊಂದು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ 22 ಭಾಷೆಗಳ (ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ) ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಡಳಿತ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ, ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಈ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನದ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಮಿಥ್ಯೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹರಡಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ.ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ರವರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಅನ್ವಯ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ (ಜಿಡಿಪಿ) ಶೇ. 82ರಷ್ಟು ಅಂಸಘಟಿತ ವಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ಜನರು ಬಳಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸಬೇಕಾದ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಕಟ್ಟಲು ಹೊರಟಿರುವ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣವಾಗದೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಕನಸು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕಾದ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳು ಹೊರಬರಬೇಕು. ಭಾಷೆ ಜೀವನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನದ 343ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಲೇಬೇಕು.

ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯರಹಿತ ಮೂಲತತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇಕಿರುವ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಂವಿಧಾನವು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಿರುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದು ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಹೇರುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರರ್ಥಕಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್‌ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಯ್ನುಡಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ.

1. ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಜಾರಿಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತು ಶೀಘ್ರ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

2. ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸುವ ಎಲ್ಲ ನೀತಿ, ಕಾಯ್ದೆ, ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಖಾತರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.

3. ಭಾರತ ಸರಕಾರವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶ/ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.

4. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೀತಿ, ಕಾನೂನು, ಕಾಯ್ದೆ, ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಂಟನೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿದೆ.

5. ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎಂಟನೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

6. ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು, ತಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

7. ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು, ತಾವು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರತರುತ್ತಿರುವ ಭಾಷಣಗಳು, ಉದ್ಘೋಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿದೆ.

 

‘ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ’ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ತವೇ ? ಇದರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿರಬೇಕೇ? 

ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

The views expressed in comments published on www.varthabharati.in are those of the comment writers alone. They do not represent the views or opinions of varthabharati.in or its staff, nor do they represent the views or opinions of  Vartha Bharati Group, or any entity of, or affiliated with, Vartha Bharati Group. varthabharati.in reserves the right to take any or all comments down at any time.
 

Refrain from posting comments that are obscene, defamatory or inflammatory, and do not indulge in personal attacks, name calling or inciting hatred against any community. It is obligatory on www.varthabharati.in to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. 

Help us delete comments that do not follow these guidelines by informing us (vbwebdesk@gmail.com). Let's work together to keep the conversation civil. 

www.varthabharati.in ನ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ. ಅವು  www.varthabharati.in ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ, ಅಥವಾ 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾರದ್ದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು  ' ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಕಾದಿರಿಸಿದೆ. 

ಅಶ್ಲೀಲ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ , ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದವರ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ  ನೀಡುವುದು 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಗೆ ಕಡ್ದಾ ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ (vbwebdesk@gmail.com) ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ನೇರವಾಗಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.

Back to Top