-

ಶಿವರಾಮು ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ ಎಂಬ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಒಲವು-ನಿಲುವು

-

ಶಿವರಾಮು ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ ಸಂಸ್ಮರಣ ಗ್ರಂಥ ನಾಳೆ ‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನ, ಮೈಸೂರು’ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಶಿವರಾಮು ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆಯವರು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದವರು. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸುವಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರೊಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಅವರದು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಸೃಜನೇತರ ಬರವಣಿಗೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿದ್ದರು. ಕವಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ಪ್ರಬಂಧಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧಕ, ವಿಮರ್ಶಕ, ಅಂಕಣಕಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದವರು. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಎನಿಸುವ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆದ ನಷ್ಟವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಶಿವರಾಮು ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು; ಇವು ಶಿವರಾಮು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದವು; ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದ್ದವು; ಹುಡುಕಿಕೊಂಡ ಕಾರಣಗಳನ್ನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವು ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಮಾದರಿಗಳು: ನೇರ ನಡೆ: ಒಳ ಹೊರಗು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದ ನಡೆ; ಸಮಸ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನತೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ನಡೆ. ಒಳಹೊರಗುಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದಾಗಿತ್ತು. ಶಿವರಾಮು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಬಹುದು, ಒಪ್ಪದಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂದೇಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು: ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ‘ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯ’. ನುಡಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಶಿವರಾಮು ಅಂಥವರು ನುಡಿದದ್ದನ್ನು ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದರು; ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದರು. ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜಿಗೊಪ್ಪದ ಮನಸ್ಸು, ಧೋರಣೆ ಅವರದಾಗಿತ್ತು. ತತ್ವನಿಷ್ಠೆ ಎನ್ನುವುದು ಶಿವರಾಮು ಅವರಿಗೆ ತದೇಕಚಿತ್ತದ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು; ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಠಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು; ಬೇರಲ್ಲ. ಶಿವರಾಮು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು; ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಉಪಾದೇಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಅಹಂಕಾರವಲ್ಲ; ಅಹಂಕಾರದ ನಿರಸನದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಎಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಶೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಇದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಕೂಡ.

ಏನು? ಎಂಬುದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಈ ಪಂಚಶೀಲಗಳೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪಂಚಶೀಲಗಳೇ ಶಿವರಾಮು ಅವರನ್ನು ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದವು; ಇವೇ ಅವರ ಪ್ರಬಲ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥವು. ಈ ಗುಣಶೀಲಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡವುಗಳಲ್ಲ; ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಬೆಳಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವುಗಳು. ಶಿವರಾಮು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು, ಕೀರ್ತಿಯ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಏರಿ ಬೆಳೆದದ್ದು, ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದುದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಿದೆ; ಅದೇ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ನಡೆಯಲು, ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ನೇಹವಲಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು; ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು; ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಮೂಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದು. ಅದು ‘ultimate truth’ ಆಗಿತ್ತು.

ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಾನವೀಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮುಂದುಮಾಡಿಯೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿವರಾಮು ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆಯವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳಿದ್ದವು; ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿದ್ದವು. ಭಾಷಾಪರವಾದ ಚಳವಳಿಯಿರಬಹುದು, ರೈತಪರವಾದ ಚಳವಳಿಯಿರಬಹುದು, ಮಹಿಳಾಪರವಾದ ಚಳವಳಿಯಿರಬಹುದು, ಪರಿಸರವಾದಿ ಚಳವಳಿಯಿರಬಹುದು, ಶಿಕ್ಷಣಪರವಾದ ಚಳವಳಿಯಿರಬಹುದು, ದಲಿತಪರವಾದ ಚಳವಳಿಯಿರಬಹುದು, ಜಾತಿವಿನಾಶ ಚಳವಳಿಯಿರಬಹುದು; ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರದು ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ; ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬಿರುಕು ಬಂದಾಗ, ತಾತ್ವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ತಲೆದೋರಿದಾಗ, ಚಳವಳಿಯ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಅವರ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧಿಕವೂ ವೈಚಾರಿಕವೂ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಳವಳಿಗೆ ಅವರು ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಾ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲುಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರೆಂದೂ ಎರವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅತೀತರಾಗಿದ್ದರು; ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಚಳವಳಿಗೆ ಸೇರದಿದ್ದವರಲ್ಲಿಯೂ ಬದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲದವರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನವೀಯ ಕಾಳಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಈ ಮಾನವೀಯ, ಜೀವಪರವಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚಳವಳಿಗಾರರ ಆಚೆಯೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರು, ಒಡನಾಡಿಗಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಪೂರ್ವಗ್ರಹವಿಲ್ಲದ ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಠುರತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು; ಬಡವರ, ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರ, ದಲಿತರ, ದಮನಿತರ ಯಾವತ್ತೂ ದನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಮಾನತೆಯ ತೇರನೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಸದಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ದನಿ ನಿಸ್ಪೃಹವಾದ, ಸ್ವಾರ್ಥವಿರದ ಹೋರಾಟವಾಗಿತ್ತು; ಅನುಕಂಪ ಅವರ ಮೂಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗುಣ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು; ಹೋರಾಟದ ಮುಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಶಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಗುರಿಯಂತೆ ದಾರಿಯನ್ನೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅವರ ಹೋರಾಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬಂಡಾಯಗಾರರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದ ನೇರ ನುಡಿಯ, ಸಾಧಿಸುವ ಹಠದ, ನಿರ್ಮಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಂತಃಕರಣದ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು. ಶಿವರಾಮು ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆಯವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆಯದಿದ್ದರೂ, ಬರೆದುದ್ದೆಲ್ಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯದು; ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕತೆಯೆರಡೂ ಮಿಲನಗೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಥವಾ ಬಂಡಾಯ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಗ್ರಾಹಿಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಿಗಿದ್ದುದು ಒಂದೇ ಕಾಳಜಿ; ಅದು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕುರಿತದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಳಜಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಶಿವರಾಮು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದನ್ನು ಕೊಡಲು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು. ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ತೀರ ಮಹತ್ವದವು ಎನಿಸುವ ಕೃತಿಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬರೆವಣಿಗೆ ‘ಭಾವನೆ’ಯ ‘outlet’ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ; ‘ವಿಚಾರ’ದ ‘outlet’ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಆಲೋಚನೆಯ ಶೋಧಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆನ್ನುವುದೇ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವಂತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನೆನಪಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

 

‘ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ’ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ತವೇ ? ಇದರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿರಬೇಕೇ? 

ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

The views expressed in comments published on www.varthabharati.in are those of the comment writers alone. They do not represent the views or opinions of varthabharati.in or its staff, nor do they represent the views or opinions of  Vartha Bharati Group, or any entity of, or affiliated with, Vartha Bharati Group. varthabharati.in reserves the right to take any or all comments down at any time.
 

Refrain from posting comments that are obscene, defamatory or inflammatory, and do not indulge in personal attacks, name calling or inciting hatred against any community. It is obligatory on www.varthabharati.in to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. 

Help us delete comments that do not follow these guidelines by informing us (vbwebdesk@gmail.com). Let's work together to keep the conversation civil. 

www.varthabharati.in ನ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ. ಅವು  www.varthabharati.in ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ, ಅಥವಾ 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾರದ್ದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು  ' ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಕಾದಿರಿಸಿದೆ. 

ಅಶ್ಲೀಲ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ , ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದವರ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ  ನೀಡುವುದು 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಗೆ ಕಡ್ದಾ ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ (vbwebdesk@gmail.com) ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ನೇರವಾಗಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.

Back to Top