-

ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ವರೂಪ-ಸವಾಲಿನ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ

-

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳು, ಹಲವು ಗಿಡಮರಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಹೂವುಗಳು ಸೇರಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ತೋಟ, ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ; ಸೌಹಾರ್ದದ ನೆಲೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಬಾಳಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಇತಿಹಾಸ.

ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಚೆಲುವು;  ಶಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯೂ ಇದೇ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಎಂದು ಬೀಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿ ಏಕರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ಜನತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಏಕರೂಪ ಎನ್ನುವುದು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಉಸಿರು; ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಒಂದು ಜನಾಂಗ, ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಹೀಗೆ ಏಕರೂಪಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೂಪ. ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. ಅದು ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಚಾಚಲು ಹೀಗೆ ಏಕರೂಪಕ್ಕೆ ಬಹುರೂಪದ ಮುಖವಾಡ ತೊಡಿಸಲು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಬಹುಮುಖೀ ನೆಲೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ; ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿವೆ; ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ; ಹಲವು ನೋಟ, ನಂಬಿಕೆ; ಹಲವು ಗ್ರಹಿಕೆ; ನೂರಾರು ಬದುಕಿನ ವಿಧಾನ; ಅಷ್ಟೇ ದಾರಿಗಳು.

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳು, ಹಲವು ಗಿಡಮರಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಹೂವುಗಳು ಸೇರಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ತೋಟ, ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ; ಸೌಹಾರ್ದದ ನೆಲೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಬಾಳಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಇತಿಹಾಸ.

ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಚೆಲುವು;  ಶಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯೂ ಇದೇ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಎಂದು ಬೀಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿ ಏಕರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ಜನತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಭಗವಾ ಧ್ವಜ’ ಎಂದರೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಲಾಗೂ ಆಗುವ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಹಿತೆ. ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಪ್ರದೇಶ, ನಂಬಿಕೆ, ಆಚರಣೆ, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟು.

ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು, ದತ್ತು ಪಡೆಯುವುದು, ಉಯಿಲು, ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮದುವೆಯ ಬಂಧನದಿಂದ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾದವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನೂ ಈ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ೪೪ನೇ ವಿಧಿಯು ಈ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಿತ ತತ್ವಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು: ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ೪೪ನೇ ವಿಧಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ೩೫ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು. ‘ಇದನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಾಗ, ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’’ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಜಪ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ೨೦೧೯ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಜಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್‌ವಿಧಾನ ಸಭೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭಾಜಪ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಭಾಜಪ ಆಡಳಿತವಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೨೦೦-೩೦೦ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು, ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಬದುಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಗುಂಪುಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇರುವುದು ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರ ಮನ ಒಲಿಸಿ, ಈ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಜಪ ಸರಕಾರ, ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮುಂದುಮಾಡಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ, ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೇಳಿದೆ. ಆಯೋಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನೇ ಹಂಚಿದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟದ ಗುಂಪುಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ಜಾರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿವೆ. ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ, ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಹಿಂಸಾಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು; ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿ ಕಲಕಬಹುದು; ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಹಿಂಡಿ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇದಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿವೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು- ಶರಿಯತ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಇದೆ; ಪಾರ್ಸಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವ ಕಾನೂನು  ಜಾರಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಸಿಖ್‌ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮಗಳು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವನ್ನೂ ಹೂಡಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ. ಉಳಿದ ಇನ್ನೆರಡು ಧರ್ಮಗಳೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹೊರಗೇ ನಿಂತಿವೆ. ಇವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿರುವುದು ಈ ಧರ್ಮೀಯರ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

‘ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಹಿಳಾ ಆಂದೋಲನ’ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬಹಳ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು’ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ, ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕಾಯ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ಸಂಘಟನೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಈಗಿರುವ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಲಹೆಗಳನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೀಡಿವೆ.

ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾದ ‘ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ’ ಇದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹ, ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಯಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಜಪಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ದರ್ಪ ತೋರಿಸಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಣಿಯಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಖೆಯಾಗಿರುವ ಭಾಜಪ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಜಪ ಸರಕಾರದ ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಜಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಬಹುಮುಖೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಈಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿರೋಧ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಎಂಬುದು ಕೂಡಾ ನಿಚ್ಚಳ.

ನಿಜಕ್ಕೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಕೂಡಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ; ಹೊರದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಇಂತಹ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕವೇ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ, ಬದ್ಧತೆ ಇರುವವರು ನಡೆಸುವ ಹುಡುಕಾಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಾರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

 

‘ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ’ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ತವೇ ? ಇದರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿರಬೇಕೇ? 

ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

The views expressed in comments published on www.varthabharati.in are those of the comment writers alone. They do not represent the views or opinions of varthabharati.in or its staff, nor do they represent the views or opinions of  Vartha Bharati Group, or any entity of, or affiliated with, Vartha Bharati Group. varthabharati.in reserves the right to take any or all comments down at any time.
 

Refrain from posting comments that are obscene, defamatory or inflammatory, and do not indulge in personal attacks, name calling or inciting hatred against any community. It is obligatory on www.varthabharati.in to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. 

Help us delete comments that do not follow these guidelines by informing us (vbwebdesk@gmail.com). Let's work together to keep the conversation civil. 

www.varthabharati.in ನ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ. ಅವು  www.varthabharati.in ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ, ಅಥವಾ 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾರದ್ದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು  ' ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಕಾದಿರಿಸಿದೆ. 

ಅಶ್ಲೀಲ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ , ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದವರ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ  ನೀಡುವುದು 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಗೆ ಕಡ್ದಾ ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ (vbwebdesk@gmail.com) ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ನೇರವಾಗಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.

Back to Top