ವಾದ - ಪ್ರತಿವಾದ

22nd January, 2016
"ಜಾತಿಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?  ಅದ್ಯಾವುದೋ ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಯಾಕೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತೀರ. ನೀವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೆ !
18th January, 2016
ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರ ನೆನಪನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ -ಬಿ.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್
Back to Top