ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂಪ್ ವೆಲ್ ಸೇತುವೆಯಡಿ ನೀರು ನಿಂತು ಸಂಚಾರ ಅಸ್ಥವ್ಯಸ್ಥವಾಗಿರುವುದು | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂಪ್ ವೆಲ್ ಸೇತುವೆಯಡಿ ನೀರು ನಿಂತು ಸಂಚಾರ ಅಸ್ಥವ್ಯಸ್ಥವಾಗಿರುವುದು

Back to Top