ಮಂಗಳೂರು: ಆ. 1ರಿಂದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಬಂದರು ದಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ ಇಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಮಂಗಳೂರು: ಆ. 1ರಿಂದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಬಂದರು ದಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ ಇಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು

Back to Top