ಕೊರೋನ ವೈರಸ್ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆ ಸರಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಲಾಕ್ ಡೌನನ್ನು ಜನರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಹೌದು
31% (357 votes)
ಇಲ್ಲ
69% (806 votes)
Total votes: 1163
Back to Top