ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮ

1200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ 90% ಬೋಟ್ ಗಳು

Back to Top