ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತ | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತ

►ದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು?

►ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ

Back to Top